Woonhuisverzekering Allrisk Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding, vallen en botsen.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen.

Extra informatie

Let op! Bijgebouwen met een vloeroppervlakte groter dan 25m2 en zonnepanelen zijn alleen verzekerd als je ze hebt opgegeven. Ze staan dan vermeld op je polisblad.
icon_glas

Keuze: glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet standaard verzekerd. Je kunt dit meeverzekeren met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in uw woning door vrijwel alle oorzaken.
icon_tuin

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd tot € 25.000. Wij vergoeden onder andere geen schade door diefstal en weersinvloeden zoals regen, vorst en storm.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je woonhuis en de (bouw)materialen die in je woonhuis staan verzekerd. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Staat je woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet je altijd aan ons melden. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig je woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van je woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.
icon_speciaal

Extra keuze: verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je je woning tijdelijk verhuurt via Airbnb of als je een kamer in je woning verhuurt aan een student. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is zonder maximum verzekerd. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op je polisblad. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden de nieuwwaarde van inbouwapparatuur of toestellen zoals de cv-ketel. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden wij de dagwaarde. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Keuze: eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico. Voor storm € 0 of € 375. Voor overige schades € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij de keuzedekking Glas geldt het gekozen eigen risico niet.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polisblad staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.