Toercaravan-/vouwwagenverzekering Casco Allrisk Wat is wel en niet gedekt door deze caravanverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een caravanverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan, of diefstal van, je toercaravan (of vouwwagen). Of schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je losgekoppelde caravan (aansprakelijkheid). Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Je bent het hele jaar verzekerd in Nederland. Voor een periode van 6 aaneengesloten maanden per jaar bent je ook verzekerd in alle andere landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira en in de landen buiten Europa die grenzen aan de Middellandse Zee.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Is je caravan of je trekkende auto beschadigd of gestolen? Of heb je pech onderweg? En kun je daardoor niet verder rijden of de caravan niet meer gebruiken? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of vervoer van de caravan. Of een noodreparatie aan de caravan onderweg. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende caravan en - in het buitenland - van een vervangend vakantieverblijf. Let op: schade aan de trekkende auto vergoeden we niet.
icon_diefstal-caravan

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de caravan krijg je de aankoopwaarde of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en hoe lang je de caravan al hebt. Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je caravan goed beveiligd was. Op slot en met een koppelingsslot of een wielklem.
icon_schade-natuur

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, storm of overstroming. Let op: je bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm. Daarvoor moet je de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren.
icon_hagel

Schade door hagel en storm

Je bent standaard verzekerd voor schade door storm. Let op: je bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm. Daarvoor moet je de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren.
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Je bent verzekerd voor de spullen in de caravan. Of we bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of je caravan op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Let op: niet alle spullen zijn verzekerd. Bijvoorbeeld geld, horloges of sieraden zijn niet verzekerd.
icon_uitrusting

Keuze: uitrusting

Je kunt (voor)tenten, luifels en een caravanmover via de aanvullende keuzedekkingen Voortent/luifel en Caravanmover meeverzekeren.

Extra informatie

Let op: zaken als reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en diefstalpreventiemateriaal vallen onder de keuzedekking Inboedel.
icon_reispech

Pechhulp

Je bent standaard verzekerd voor pechhulp aan de caravan. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je caravan. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als de trekkende auto buiten de woonplaats uitvalt door pech. Maar alleen voor berging en vervoer van de caravan, niet voor pechhulp aan de auto. En de auto mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
icon_reparatie

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde reparatiekosten. Wij vergoeden ook de kosten van noodzakelijk herstel van materiaal- of constructiefouten.

Extra informatie

Als de reparatiekosten van de caravan door een alternatieve reparatie of gedeeltelijk herstel lager uitvallen, dan gaan we daar van uit. Bij een kleine schade die de functionaliteit van de caravan niet aantast vergoeden wij alleen waardevermindering. Bijvoorbeeld bij krasjes en kleine deuken door vallende tentstokken.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door onvoldoende zorg of onvoldoende of ondeskundig onderhoud. En voor schade tijdens verhuur of zakelijk gebruik. Of als je permanent in de caravan woont.

Extra informatie

Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan ben je niet verzekerd bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs.
icon_caravanstalling

Stallen

Je bent ook verzekerd als de caravan in de (winter)stalling staat. Je moet hem dan wel afsluiten en beveiligen met een koppelingsslot of een wielklem.

Extra informatie

Mag de beveiliging volgens de exploitant van de stalling niet in de stalling gebruikt worden? En kun je dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft je niet aan de beveiligingseisen te voldoen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt niet voor aansprakelijkheid of hulpverlening.
icon_let-op

Let op

Je bent verzekerd voor overstroming. Maar je moet wel tijdig maatregelen nemen om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld bij een verwachte hoge waterstand: de caravan verplaatsen naar een hoger gelegen veilig gebied. Doe je dat niet? Dan vergoeden wij de schade niet.
icon_speciaal

Extra keuze: hagelschade

Hiermee verzeker je je tegen schade door hagel. Of schade door hagel die samen gaat met storm. Heeft je caravan een gecertificeerd hagelbestendig dak? Dan krijg je korting op de premie van deze keuzedekking.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.