Schadeverzekering Inzittenden Wat is wel en niet gedekt door deze schadeverzekering inzittenden?

icon_wat-is-een

Wat is een schadeverzekering inzittenden?

Deze verzekering vergoedt schade aan personen en spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.
icon_voor-wie

Voor wie?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers van de verzekerde auto.
icon_letsel

Letselschade

We vergoeden de medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. En de kosten als gevolg van invaliditeit. En ook smartengeld.
icon_schade-aan-spullen

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.
icon_overlijden

Overlijden

Overlijdt een inzittende? Dan vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.
icon_invalide

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of de kosten voor huishoudelijke hulp.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij vergoeden schade als je in de auto zit. En ook als je een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer je in- of uitstapt, brandstof tankt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als je zelf aansprakelijk bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs. En bij misbruik door de bestuurder van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Je bent ook niet verzekerd als je niet op een officiële zitplaats zit.
icon_geld

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.
icon_autoschade

Schade aan auto

Schade aan de verzekerde auto zelf is niet verzekerd. Daarvoor moet je een cascodekking voor je auto afsluiten.
icon_smartegeld

Smartengeld

Bij letselschade vergoeden wij ook smartengeld.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde, zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.
icon_let-op

Let op

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel.

Extra informatie

Als je kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat je geen gordel droeg, vergoeden wij de schade volledig.
icon_speciaal

Extra keuze: Uitgebreid

Als je deze optie kiest, geldt de verzekering ook voor een verkeersongeval met een ander motorrijtuig, dat niet op jouw naam staat. Of een verkeersongeval met een motorrijtuig als jij fietser of voetganger bent. En ook voor een ongeval als passagier van een metro, tram of trein.
icon_maximum

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.