Overlijdensrisicoverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze overlijdensrisicoverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die jij hebt aangewezen. Of het kan gebruikt worden voor de (gedeeltelijke) aflossing van je hypotheek. Je verzekert het leven van jezelf en/of anderen.

Extra informatie

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan keren wij het bedrag uit aan de bank.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je kiest zelf het verzekerd bedrag op basis van het doel van de verzekering. En of dit bedrag daalt of gelijkblijft tijdens de looptijd. We keren het bedrag in één keer uit.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren wij uit?

Wij keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.
icon_arbeidsongeschikt

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Je kunt je niet extra verzekeren, zodat je geen of minder premie hoeft te betalen als je arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).
icon_let-op

Let op

Voorkom dat je nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies.
icon_speciaal

Extra: waarde in de verzekering (optie)

Er is een mogelijkheid om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met waarde. De waarde van de verzekering is niet hetzelfde als het verzekerde bedrag dat op de polis staat vermeld. Bij stopzetten betalen wij de waarde van de verzekering uit.
icon_medisch

Gezondheid

Je moet een gezondheidsverklaring invullen. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van wat je invult op de gezondheidsverklaring.
icon_looptijd

Looptijd

Je bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen je nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen je nabestaanden geen bedrag).

Extra informatie

Tussen het moment van aanvragen en de startdatum is een voorlopige dekking mogelijk.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Als de verzekering niet bij je hypotheek hoort, dan kun je de verzekering wijzigen of stoppen. Als je de verzekering stopt, dan krijg je geen uitkering.

Extra informatie

<Voorwaarden vermelden>