Motorverzekering WA + Casco Allrisk Wat is wel en niet gedekt door deze motorverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een motorverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Is je motor beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende motor of personenauto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.
icon_diefstal-motor

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de motor krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de motor. Heb je een eigengebouwde motor? Dan verzekeren wij de motor op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport.

Extra informatie

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.
icon_schade-natuur

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. Wij vergoeden de schade alleen als je motor goed beveiligd was.

Extra informatie

Let op: Wij kunnen voor je motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.
icon_schade

Schade aan eigen motor

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen motor. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen motor.

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de motor jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_speciaal

Extra: 'No-blame' en aanvullende verzekeringen

No-blame: heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Extra informatie

Je helm en motorkleding is standaard verzekerd voor € 750 per persoon. Dit kun je uitbreiden naar € 1.500 per persoon. En je kunt ook nog kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen: Ongevallen Opzittenden, Schade Opzittenden en Rechtsbijstand Motorrijtuigen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.