Kampeerautoverzekering WA + Casco Allrisk Wat is wel en niet gedekt door deze camperverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een camperverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je kampeerauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen kampeerauto.

Extra informatie

Voor de Casco Allriskdekking kun je kiezen of je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt of een onbeperkt aantal kilometers.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Is je kampeerauto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de kampeerauto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende kampeerauto of extra verblijfskosten. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.
icon_diefstal-camper

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de kampeerauto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de kampeerauto. Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je kampeerauto goed beveiligd was.

Extra informatie

Let op: Wij kunnen voor je kampeerauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.
icon_schade-natuur

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Je bent verzekerd voor de spullen in de kampeerauto. Of we bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of je kampeerauto op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Extra informatie

Let op: niet alle spullen zijn verzekerd. Bijvoorbeeld geld, horloges of sieraden zijn niet verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een herstelbedrijf dat door ons is geselecteerd. Ga je niet naar een geselecteerd bedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 150.

Extra informatie

Is reparatie of vervanging van de ruit bij een geselecteerd herstelbedrijf (technisch) niet mogelijk? Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 150.
icon_schade

Schade aan eigen camper

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen kampeerauto. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding). Deze dekking valt onder de Casco Allriskverzekering.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je kampeerauto. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats.
icon_reparatie

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten.
icon_waar-verzekerd-wereld

Buitenland

De verzekering eindigt op het moment dat je kampeerauto meer dan de helft van het jaar in het buitenland is gestald. Maar staat de kampeerauto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van je verzekering.

Extra informatie

De verzekering eindigt direct zodra je als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist. Maar verhuis je naar een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van je verzekering. De verzekering eindigt ook direct zodra je kampeerauto een buitenlands kenteken heeft.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Of als je permanent in de kampeerauto woont.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen kampeerauto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Extra informatie

Is de regelmatige bestuurder die op je polis staat 24 jaar of ouder? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Maar is de werkelijke bestuurder van de kampeerauto jonger dan 24 jaar? Dan geldt er een extra eigen risico van € 250.
icon_let-op

Let op

Heb je een eigengebouwde kampeerauto? Dan verzekeren we die op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_speciaal

Extra: 'No-blame' en aanvullende verzekeringen

Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Extra informatie

Je kunt ook een Zonneluifel extra meeverzekeren. En je kunt ook nog kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen: Ongevallen Inzittenden, Schade Inzittenden en Rechtsbijstand Motorrijtuigen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.