Bestelautoverzekering WA + Casco Beperkt Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering WA+beperkt casco?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering WA+beperkt casco?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand, natuurgeweld en diefstal.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Bij schade in het buitenland vergoeden wij ook de huur van een vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de auto.

Extra informatie

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.
icon_reparatie

Reparatie

Wij vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Je krijgt dan ook de service van halen en brengen van je auto en een vervangende auto. Ga je niet naar een geselecteerd bedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. En bovendien geldt de service niet.

Extra informatie

Wil je naar een herstelbedrijf dat niet door ons is geselecteerd? Of wil je de vrijheid hebben om je auto niet te laten repareren? Kies dan de optie 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 500.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een herstelbedrijf dat door ons is geselecteerd. Ga je niet naar een geselecteerd bedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.

Extra informatie

Wil je naar een herstelbedrijf dat niet door ons is geselecteerd? Kies dan de optie 'Vrije keuze herstel'. Dan verlagen wij de schadevergoeding niet met € 500.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de auto (inbraak). Wij vergoeden de schade alleen als je auto goed beveiligd was.

Extra informatie

Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.
icon_autoschade

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wan­neer ke­ren wij niet uit? Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.
icon_let-op

Let op

Wil je ook andere schade aan je eigen auto verzekeren? Zoals schade door eigen schuld (bijvoorbeeld een aanrijding) of overige schade (bijvoorbeeld vandalisme)? Sluit dan de Bestelautoverzekering WA + Casco Allrisk af.

Extra informatie

Je kunt ook nog kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen: Ongevallen Inzittenden, Schade Inzittenden en Rechtsbijstand Motorrijtuigen.
icon_speciaal

Extra: 'No-blame'

Heb je een schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit. Dit geldt sowieso voor een gedekte schade aan je eigen auto.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je verzekering op elk moment opzeggen. Je verzekering stopt dan een maand later.